BGK na Torwarze - podsumowanie działań wolontariatu pracowniczego