BGK, polski bank rozwoju, przekazał 30 mln zł na pomoc Ukrainie