Program Inwestycji Strategicznych: samorządy podpisały pierwsze 100 umów na inwestycje