BGK Partnerem Wdrażającym dla KE przy CEF Alternative Fuel Infrastructure Facility