BGK: Dostęp do finansowania kluczowym warunkiem inwestycji w przemysł 4.0