Rządowy Fundusz Polski Ład - kolejne szanse dla małopolskich samorządów