BGK pozyskał 240 mln euro od EBI na finansowanie budowy obwodnicy Trójmiasta