BGK sygnatariuszem Polskiego porozumienia wodorowego