Kolejne obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rynku zagranicznym