Wrócą pożyczki płynnościowe dla MŚP. Zwiększamy pulę o 1,2 mld zł