Ekspansja zagraniczna idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem