BGK: w 2020 r. 120 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki