Prezes BGK w gronie ekspertów Kolegium Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP