BGK udzielił wsparcia polskim przedsiębiorcom 100 tysięcy razy w trakcie pandemii