BGK, PIE oraz Cyfrowa Polska będą współpracować na rzecz budowy cyfrowego Trójmorza