COVID-19 w Europie – nacisk na wsparcie rynku pracy i MŚP