Większe możliwości wsparcia polskich eksporterów na amerykańskim rynku.