Fundusz Trójmorza rośnie. BGK zwiększył udział w Funduszu Trójmorza o 250 mln euro