BGK pozyskał dla Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ok. 85 mld zł