Emisja obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19