Briefing prasowy Ostrowa Wielkopolskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego