BGK wspiera eksporterów już na siedemdziesięciu rynkach zagranicznych