BGK rozszerza wsparcie dla rolników i przetwórców – zmiany w Funduszu Gwarancji Rolnych