Dolnośląskie: Łatwiejszy dostęp do środków unijnych dla firm w kryzysie