Nowe obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19