BGK podsumowuje jesienne nabory w programach mieszkaniowych
Kopiuj tekst

BGK podsumowuje jesienne nabory w programach mieszkaniowych

1240 mieszkań czynszowych i 1810 lokali dla najuboższych może powstać w wyniku jesiennych edycji programów mieszkaniowych realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

30 września zakończył się nabór wniosków w dwóch programach realizowanych przez BGK. Chodzi o program społecznego budownictwa czynszowego (SBC) oraz rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
Społeczne budownictwo czynszowe
W programie społecznego budownictwa czynszowego do BGK wpłynęły 23 wnioski o łącznej wartości ponad 168 mln zł. Może powstać dzięki nim 1240 mieszkań. Większość, bo aż 19 wniosków złożyły TBS-y, o preferencyjne kredyty ubiegają się także 3 spółdzielnie mieszkaniowe i jedna spółka gminna. Planowana wartość wszystkich projektów z jesiennej edycji programu SBC wynosi ponad 310 mln zł.
BGK jako bank rozwoju wspiera rozwój mieszkalnictwa i pomaga jednostkom samorządu terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lokalnych społeczności. W programie SBC oprócz lokali na wynajem finansujemy teraz również mieszkania spółdzielcze lokatorskie i w jesiennej edycji pojawili się pierwsi chętni, którzy chcą z naszym finansowaniem budować takie mieszkania. Liczymy, że w kolejnych edycjach udział spółdzielni mieszkaniowych będzie jeszcze większy – mówi Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.
Z programu SBC mogą korzystać TBS-y, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą sfinansować budowę nowych lub adaptację istniejących budynków do celów mieszkaniowych . BGK udziela finansowania na preferencyjnych warunkach, oprocentowanie kredytu stanowi jedynie stawka WIBOR 3M, bez marży banku. Jest to jedyny tak korzystny kredyt na rynku, którego okres spłaty może wynieść do 30 lat.
W czterech dotychczasowych edycjach programu SBC Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał 71 umów na łączną kwotę ponad 370 mln zł, dzięki którym powstanie blisko 3,3 tys. mieszkań. Prawie 1000 rodzin w ponad 20 polskich miastach już otrzymało klucze do mieszkań.
Wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego
We wrześniu zakończyła się również jesienna edycja programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Do BGK wpłynęło 61 wniosków na łączną kwotę finansowego wsparcia wynoszącą ponad 142 mln zł. Złożone wnioski dotyczą finansowania 1810 lokali dla najuboższych, z czego 1663 to lokale mieszkalne. Pozostałe wnioski dotyczą utworzenia mieszkań chronionych, miejsc w schroniskach dla bezdomnych oraz dostosowania noclegowni i schronisk dla bezdomnych do obowiązujących standardów. Łączna wartość wszystkich inwestycji to prawie 395 mln zł.
W programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego czeka nas ważna zmiana. Od początku 2019 roku zniesiona zostanie edycyjność, co oznacza, że inwestorzy będą mogli zgłaszać się do nas po wsparcie w dowolnym momencie, bez konieczności oczekiwania na start kolejnego naboru – przypomina Włodzimierz Kocon.
Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego efektywnie wspiera samorządy w zapewnianiu lokali najuboższym. Jest realizowany w formie bezzwrotnego finansowania projektów budowlanych i remontowych oraz kupna lokali, budynków lub udziału we współwłasności budynku. Wysokość wsparcia, w zależności od rodzaju inwestycji może wynieść od 20% do nawet 60% kosztów przedsięwzięcia. O dofinansowanie mogą starać się gminy i ich związki, jednoosobowe spółki gminne, spółki celowe, powiaty oraz organizacje pożytku publicznego.
Dzięki wsparciu z budżetu państwa od 2007 r. powstało w całej Polsce już prawie 18 tys. lokali socjalnych, komunalnych, mieszkań chronionych, miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, a kolejne 6,8 tys. jest w trakcie realizacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne - pierwsze z nich uruchomił w Brukseli. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.