Ostatni dzwonek na kredyt studencki

Ostatni dzwonek na kredyt studencki

Opublikowany

Choć rok akademicki dopiero się rozpoczął, to zostało jeszcze kilka chwil, żeby ubiegać się o kredyt studencki. Wnioski można składać do 20 października. Maksymalna miesięczna wypłata to 1000 zł, a  najlepsi mogą liczyć na umorzenie nawet 50 proc. kredytu.

Wnioski mogą składać studenci, doktoranci oraz kandydaci na studia w jednym z czterech współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego banków: PKO Bank Polski, PEKAO, BPS oraz SGB-Bank.
Koszty kredytu studenckiego są niezwykle niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych. Oprocentowanie kredytu studenckiego stosowane obecnie przez banki kredytujące kształtuje się od 2,06 do 2,1 proc. Kredyt wypłacany jest w transzach po 400, 600, 800 lub 1000 zł. To student, ubiegając się o kredyt, określa wysokość wypłaty, a jeśli zajdzie taka potrzeba, może zmienić wysokość transzy w trakcie trwania umowy.– mówi Elwira Mroczkowska, menedżer Zespołu Obsługi Funduszy i Programów w Biurze Projektów Rządowych BGK.
Rata spłaty to tylko połowa wysokości wybranej miesięcznej transzy: jeśli zdecydujemy się na 800 zł, spłacać będziemy po 400 zł miesięcznie plus odsetki.
O kredyt mogą ubiegać się studenci, u których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 2 500 zł netto. W przypadku czteroosobowej rodziny to 10 tys. zł netto. Przez dwa lata od zakończenia studiów student ma czas na ustabilizowanie sytuacji finansowej i potem musi zacząć spłacać kredyt, chyba że sam zawnioskuje o  wcześniejszą spłatę.
Studenci mogą ubiegać się o kredyt na cały okres studiów, nie dłuższy jednak niż 6 lat, a doktoranci na  maksymalnie 4 lata.

Poręczenie kredytu

Aby uzyskać kredyt, student musi wskazać poręczyciela, który w razie konieczności spłaci zaciągnięte zobowiązania. Najczęściej poręczycielami kredytów studenckich są rodzice lub dalsza rodzina. Studenci w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci, którzy nie są w stanie wskazać poręczycieli, mogą ubiegać się o poręczenie BGK. W zależności od dochodu na osobę w rodzinie, BGK może taki kredyt poręczyć:
- w 100 proc. kapitału dla studentów o dochodach do 1 500 zł na osobę w rodzinie,
- w 90 proc. kapitału dla studentów o dochodach do 2 000 zł na osobę z rodzinie.

Prymusi spłacą mniej

Aż 50 proc. kwoty kredytu Bank Gospodarstwa Krajowego umorzy studentom, którzy ukończą naukę w grupie do 1 proc. najlepszych absolwentów, 35 proc. - w grupie od 1,01 proc. do 5 proc. najlepszych absolwentów i 20 proc. – w grupie od 5,01 proc. do 10 proc. najlepszych studentów.

Zmiany w prawie

1 sierpnia br. Prezydent RP podpisał nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawę 2.0, która stanowi kompleksową reformę szkolnictwa wyższego. Na podstawie nowych przepisów kredyty studenckie będą udzielane przez cały rok, a nie jak do tej pory w określonych miesiącach roku.  Ustawodawca przewidział  również możliwość ubiegania się o kredyt studencki w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (jeżeli podpiszą stosowne umowy z BGK). Od 1 stycznia 2019 roku Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich zmieni nazwę na Fundusz Kredytów Studenckich.
Ustawa weszła w życie 1 października 2018 r z wyjątkiem przepisów dotyczących warunków  udzielania kredytów studenckich – te będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka  instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy  kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in.  największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do  mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za  granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski  Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji  projektów służących rozwojowi kraju. BGK ma unikalne doświadczenie w  finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz  dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji  Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym  dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK  jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank  podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje,  ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Historia gospodarcza w pigułce. BGK zaprasza na plac Piłsudskiego

temu

Bank Gospodarstwa Krajowego dołączy do grona firm prezentujących swój dorobek podczas Polskiej Wystawy Gospodarczej w roku 2018. W dniach 22-28 października w pawilonie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie będzie można zapoznać się z historią kluczowych inwestycji BGK w II RP. Jest to jednocześnie zapowiedź wystawy multimedialnej „Historia. Wizja. Rozwój”, która zostanie uruchomiona w siedzibie banku na początku listopada. 
BGK sfinansuje budowę i wyposażenie szpitala w Żywcu

temu

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił finansowania na budowę i wyposażenie Szpitala Powiatowego w Żywcu. Inwestycja realizowana jest na mocy umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu i InterHealth Canada. To pierwszy i dotychczas jedyny tego typu projekt w Polsce.
Ruszył nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

temu

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi mogą już aplikować do Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną. Maksymalna wysokość dofinansowania to aż 6 mln złotych.W nowym naborze wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” do rozdysponowania jest w sumie 350 mln złotych. Pierwsza z sześciu rund naboru ruszyła 8 października.
Ponad 500 mln zł kredytów dla polskich MŚP z sektorów kultury i kreatywnego

temu

Ponad 500 mln zł kredytów dla polskich MŚP z sektorów kultury i kreatywnego
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.