Już kilkadziesiąt mln zł pracuje na modernizację energetyczną budynków i rewitalizację w Wielkopolsce.

Już kilkadziesiąt mln zł pracuje na modernizację energetyczną budynków i rewitalizację w Wielkopolsce.

Opublikowany

Przestrzenie rekreacyjne, zupełnie nowa odsłona regionalnego muzeum i kilkadziesiąt zmodernizowanych energetycznie budynków w Wielkopolsce - na takie m.in. efekty preferencyjnych pożyczek Jessica 2 mogą liczyć Wielkopolanie.

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela preferencyjnych pożyczek Jessica 2 od kwietnia ubiegłego roku, ale od trzech miesięcy środki na efektywność energetyczną dostępne są również dla podmiotów spoza sektora publicznego, czyli dla podmiotów prywatnych, które chcą realizować inwestycje w obiektach użyteczności publicznej.
Dzięki pożyczkom z inicjatywy Jessica poprawiamy jakość życia mieszkańców regionu - w poprzedniej perspektywie finansowej UE w Wielkopolsce wsparliśmy ponad 40 inwestycji. Finansowaliśmy między innymi rewitalizację szkół, centrum miasta Krotoszyna i Kórnika czy przygotowanie akademika dla studentów – przypomina Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.   
Oferta pożyczek spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, szczególnie tych planujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne - narzędzie to jest im znane i sprawdziło się już w poprzedniej perspektywie finansowej UE.  Dzięki temu, że program został rozszerzony, można teraz ubiegać się o pożyczkę także na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Środki mogą być przeznaczone nie tylko na termomodernizację, która najczęściej obejmuje wyłącznie ocieplenie budynku, wymianę okien i modernizację systemów grzewczych, ale również na pozostałe działania zwiększające efektywność energetyczną czyli np. systemy zarządzania energią, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanie tym segmentem pożyczek również rośnie.
Na przestrzeni ostatnich dziewięciu miesięcy na rewitalizację Wielkopolski BGK przyznał już  finansowanie w wysokości 51 mln zł. Dzięki pożyczkom Jessica 2 powstaną nowe, otwarte przestrzenie rekreacyjne, muzeum regionalne wraz z przyległym placem publicznym doczeka się modernizacji, a na obszarach przemysłowych powstanie obiekt handlowo-usługowy. Do wykorzystania przez inwestorów zostało jeszcze 61,5 mln zł. BGK przyznał też preferencyjne pożyczki na modernizację energetyczną prawie trzydziestu budynków wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej w Wielkopolsce, a kilkadziesiąt kolejnych wniosków dotyczących termomodernizacji ok. 80 budynków właśnie jest ocenianych.

Jakie projekty mogą uzyskać finansowanie?

O pożyczkę z obecnego rozdania mogą ubiegać się inwestorzy realizujący dwa typy projektów. Pierwszy, na finansowanie którego przypada 173,2 mln zł z całej puli, dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Drugim typem inwestycji są projekty polegające na rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Na inwestycje te przeznaczono 112,5 mln zł. Dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego udziela współfinansowania ze środków własnych.

Kto może ubiegać się o tanie pożyczki z BGK?

W zależności od przeznaczenia pożyczki, wnioski w BGK mogą składać podmioty sektora publicznego w tym np. gminy, powiaty, spółki komunalne, TBS-y, a także podmioty prywatne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Ofertę pożyczek cały czas dostosowujemy do oczekiwań rynku – mówi Michał Kopeć, dyrektor Biura Rozwoju Instrumentów Finansowych w BGK. - Ważną zmianą jest to, że w tym roku o finansowanie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej mogą ubiegać się również podmioty spoza sektora publicznego. Pamiętajmy, że budynki użyteczności publicznej to nie tylko szpitale, urzędy czy dworce kolejowe i autobusowe. To również sklepy, punkty usługowe, hotele i budynki biurowe. I zarządzający nimi również mogą otrzymać taką pożyczkę – dodaje Kopeć.
Inwestorzy mogą jeszcze przed złożeniem wniosku uzgodnić najkorzystniejszą dla siebie formę pożyczki oraz strukturę finansowania. Pomocą służą doradcy Regionu BGK Wielkopolska.
Kwoty pożyczek w przypadku projektów z zakresu modernizacji energetycznej mogą wynosić od 100 tys. do 10 mln zł, a oprocentowanie w skali roku wyniesie od 0,15 do 0,5 proc. W przypadku rewitalizacji można uzyskać pożyczkę w wysokości od 500 tys. do 20 mln zł z rocznym oprocentowaniem  na poziomie od 0,3 do 1,5 proc.
Oprocentowanie pożyczki jest tym korzystniejsze, im wyższe oszczędności w zużyciu energii przyniesie projekt, bądź w większym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celów społecznych określonych w programie rewitalizacji danej gminy - podkreśla Michał Kopeć z BGK.
Wnioski i szczegółowe informacje na temat pożyczek Jessica 2 dostępne na stronie www.bgk.pl/jessica2
BGK działa jako podmiot wdrażający instrument finansowy dla poddziałań 3.2.2 i 9.2.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), udziela wsparcia finansowego w formie preferencyjnych pożyczek na realizację przedsięwzięć efektywności energetycznej w budynkach oraz na rewitalizację obszarów problemowych w Wielkopolsce.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkania czynszowe ze źródłem korzystnego refinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy.

temu

BGK pozyskał korzystne źródło refinansowania programu Społecznego Budownictwa Czynszowego – 800 milionów złotych z Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank, CEB).  We wrześniu tego roku BGK na preferencyjne kredyty dla m.in. TBS i spółdzielni mieszkaniowych ma do rozdysponowania 1,1 mld zł.
BGK otworzył przedstawicielstwo w Brukseli

temu

Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył w Brukseli swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo. Będzie ono reprezentować bank w kontaktach z instytucjami unijnymi i finansowymi, monitorować procesy legislacyjne oraz współpracować z innymi bankami rozwoju i stowarzyszeniami, obecnymi w Brukseli. Przedstawicielstwo będzie również wspierało zagraniczną ekspansję polskich firm w krajach Beneluxu.
BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

temu

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek  innowacyjne produkty lub usługi, już od 8 października będą mogły  aplikować o premię technologiczną. Maksymalna wysokość to aż 6 mln  złotych.
Preferencyjne kredyty i bezzwrotne dotacje na rozwój mieszkalnictwa

temu

Od 1 września br. towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). W jesiennym naborze do rozdysponowania jest aż 1,1 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje również wnioski o bezzwrotne dotacje w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego skierowanym m.in. do gmin i spółek gminnych, powiatów i organizacji pożytku publicznego. W puli jest 158 mln zł.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.