Ponad 130 mln zł na rewitalizację Mazowsza

Ponad 130 mln zł na rewitalizację Mazowsza

Opublikowany

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o preferencyjne pożyczki Jessica 2, które sfinansują inwestycje rewitalizacyjne na Mazowszu. Z puli  ponad 130 mln zł mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy i samorządy. Środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020) i ze środków własnych BGK.

BGK udziela finansowania na preferencyjnych warunkach – oprocentowanie pożyczki to nawet 0,25 proc. w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji. Maksymalna kwota jednej pożyczki to 20 mln zł, a okres spłaty - do 15 lat, z karencją w spłacie do 4 lat od rozpoczęcia realizacji inwestycji. Dzięki temu, że pożyczki udzielane są ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, ich oprocentowanie może być znacznie niższe, niż w przypadku kredytów komercyjnych. Im projekt jest bardziej społeczny i poprawiający życie mieszkańców lub rozwiązujący występujące na danym obszarze problemy, tym oprocentowanie pożyczki jest niższe. Samorząd województwa mazowieckiego na preferencyjne pożyczki przeznaczył ok. 103 mln zł,  zaś BGK - ok. 28 mln zł.
Projekty, które będziemy wspierać, przede wszystkim powinny aktywizować społecznie i gospodarczo obszary miejskie. Taką inicjatywą może być np. odrestaurowanie zaniedbanego budynku z przeznaczeniem na nowe cele. Warto podkreślić, że z całej puli ok. 40 mln zł przeznaczone zostanie wyłącznie na rewitalizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  W takim przypadku elementem projektu może być również termomodernizacja – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Jestem przekonany, że dzięki naszemu wsparciu poprawi się jakość życia wielu mieszkańców regionu – dodaje Cieszyński.
Z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący inwestycje na Mazowszu, mazowieckie samorządy, spółki komunalne,  instytucje edukacyjne,  wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.  Wniosek o pożyczkę mogą złożyć także mazowieckie organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, rynku pracy  oraz kultury, jak również kościoły i związki wyznaniowe.
Wnioski o pożyczkę przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/mazowieckie/. Można je składać aż do wyczerpania środków.
Pożyczki Jessica 2 to kontynuacja dobrych praktyk z poprzedniej perspektywy unijnej, kiedy województwo mazowieckie przeznaczyło na tego rodzaju finansowanie ok. 200 mln zł. Środki te wsparły realizację wielu ważnych i pożądanych inwestycji jak np.:
  • rozbudowa bazy dydaktycznej Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”, które od ponad 90 lat pomaga niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży,
  • renowacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Teodozji Majewskiej w Warszawie należącego do Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie swoją siedzibę ma teraz Instytut Dziennikarstwa UW,
  • modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej dla Piaseczna.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkania czynszowe ze źródłem korzystnego refinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy.

temu

BGK pozyskał korzystne źródło refinansowania programu Społecznego Budownictwa Czynszowego – 800 milionów złotych z Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank, CEB).  We wrześniu tego roku BGK na preferencyjne kredyty dla m.in. TBS i spółdzielni mieszkaniowych ma do rozdysponowania 1,1 mld zł.
BGK otworzył przedstawicielstwo w Brukseli

temu

Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył w Brukseli swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo. Będzie ono reprezentować bank w kontaktach z instytucjami unijnymi i finansowymi, monitorować procesy legislacyjne oraz współpracować z innymi bankami rozwoju i stowarzyszeniami, obecnymi w Brukseli. Przedstawicielstwo będzie również wspierało zagraniczną ekspansję polskich firm w krajach Beneluxu.
BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

temu

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek  innowacyjne produkty lub usługi, już od 8 października będą mogły  aplikować o premię technologiczną. Maksymalna wysokość to aż 6 mln  złotych.
Preferencyjne kredyty i bezzwrotne dotacje na rozwój mieszkalnictwa

temu

Od 1 września br. towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). W jesiennym naborze do rozdysponowania jest aż 1,1 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje również wnioski o bezzwrotne dotacje w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego skierowanym m.in. do gmin i spółek gminnych, powiatów i organizacji pożytku publicznego. W puli jest 158 mln zł.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.