Ponad 130 mln zł na rewitalizację Mazowsza

Ponad 130 mln zł na rewitalizację Mazowsza

Opublikowany

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o preferencyjne pożyczki Jessica 2, które sfinansują inwestycje rewitalizacyjne na Mazowszu. Z puli  ponad 130 mln zł mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy i samorządy. Środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020) i ze środków własnych BGK.

BGK udziela finansowania na preferencyjnych warunkach – oprocentowanie pożyczki to nawet 0,25 proc. w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji. Maksymalna kwota jednej pożyczki to 20 mln zł, a okres spłaty - do 15 lat, z karencją w spłacie do 4 lat od rozpoczęcia realizacji inwestycji. Dzięki temu, że pożyczki udzielane są ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, ich oprocentowanie może być znacznie niższe, niż w przypadku kredytów komercyjnych. Im projekt jest bardziej społeczny i poprawiający życie mieszkańców lub rozwiązujący występujące na danym obszarze problemy, tym oprocentowanie pożyczki jest niższe. Samorząd województwa mazowieckiego na preferencyjne pożyczki przeznaczył ok. 103 mln zł,  zaś BGK - ok. 28 mln zł.
Projekty, które będziemy wspierać, przede wszystkim powinny aktywizować społecznie i gospodarczo obszary miejskie. Taką inicjatywą może być np. odrestaurowanie zaniedbanego budynku z przeznaczeniem na nowe cele. Warto podkreślić, że z całej puli ok. 40 mln zł przeznaczone zostanie wyłącznie na rewitalizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  W takim przypadku elementem projektu może być również termomodernizacja – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Jestem przekonany, że dzięki naszemu wsparciu poprawi się jakość życia wielu mieszkańców regionu – dodaje Cieszyński.
Z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych mogą skorzystać przedsiębiorcy planujący inwestycje na Mazowszu, mazowieckie samorządy, spółki komunalne,  instytucje edukacyjne,  wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.  Wniosek o pożyczkę mogą złożyć także mazowieckie organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, rynku pracy  oraz kultury, jak również kościoły i związki wyznaniowe.
Wnioski o pożyczkę przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/mazowieckie/. Można je składać aż do wyczerpania środków.
Pożyczki Jessica 2 to kontynuacja dobrych praktyk z poprzedniej perspektywy unijnej, kiedy województwo mazowieckie przeznaczyło na tego rodzaju finansowanie ok. 200 mln zł. Środki te wsparły realizację wielu ważnych i pożądanych inwestycji jak np.:
  • rozbudowa bazy dydaktycznej Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Helenów”, które od ponad 90 lat pomaga niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży,
  • renowacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Teodozji Majewskiej w Warszawie należącego do Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie swoją siedzibę ma teraz Instytut Dziennikarstwa UW,
  • modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej dla Piaseczna.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Już kilkadziesiąt mln zł pracuje na modernizację energetyczną budynków i rewitalizację w Wielkopolsce.

temu

Przestrzenie rekreacyjne, zupełnie nowa odsłona regionalnego muzeum i kilkadziesiąt zmodernizowanych energetycznie budynków w Wielkopolsce - na takie m.in. efekty preferencyjnych pożyczek Jessica 2 mogą liczyć Wielkopolanie.
Bank Gospodarstwa Krajowego w TOP10 firm odpowiedzialnych społecznie w Polsce.

temu

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu i odpowiedzialne relacje z otoczeniem społecznym, zarządzanie pozytywnym wpływem, również wpływem na środowisko – to niektóre z kategorii docenionych w działaniach Banku Gospodarstwa Krajowego przez kapitułę XII. edycji rankingu CSR. W tym roku BGK znalazł się na pozycji 9. awansując z 40.
BGK w konsorcjum 5 banków zwiększył kredyt dla Grupy Azoty

temu

Konsorcjum banków, w tym BGK, powiększyły Grupie Azoty kredyt, który jest części pakietu długoterminowego finansowania grupy. Obecna umowa zwiększyła kredyt do 3 mld złotych. Udział BGK to 1,05 mld. Podpisanie z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt oznacza, że Grupa Azoty finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 roku.
Za nami Forum Dialogu Mieszkaniowego

temu

Zakończyło się Forum Dialogu Mieszkaniowego, organizowane na Stadionie Narodowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i BGK Nieruchomości. W dyskusjach wzięły udział wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój mieszkalnictwa w Polsce, od firm deweloperskich i wykonawczych, urb

Plan Junckera: 18 000 polskich małych i średnich przedsiębiorstw skorzysta ze zwiększonego wsparcia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz BGK

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podwajają wsparcie dla kredytów do łącznej wartości 4 mld PLN (ok. 950 mln EUR).