BGK z sukcesem uplasował emisję euroobligacji o wartości 1 mld EUR

BGK z sukcesem uplasował emisję euroobligacji o wartości 1 mld EUR

Opublikowany

Bank Gospodarstwa Krajowego 23 maja przeprowadził emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Ich wartość to 1 mld EUR. Fundusz dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Tegoroczna emisja przeprowadzona w ustanowionym przez BGK Programie EMTN miała po raz pierwszy formułę dual – tranche, a zapadalność ustalono na 7 i 12 lat. Każda z wyemitowanych transz była emisją benchmarkową o wartości 500 mln EUR.
 
Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. i czerwiec 2030 r. Cena krótszej transzy została określona na poziomie 75 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+75 bps) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,375 proc. Dla obligacji 12 letnich było to 95 punktów bazowych (MS+95 bps), co daje kupon oprocentowania w wysokości 2,000 proc. W księdze popytu poszczególnych transz uczestniczyło odpowiednio 52 i 27 wiarygodnych inwestorów, w tym również banki centralne.

 Jako jedyny bank państwowy BGK ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa (Fitch Ratings ocenił go na poziomie A- z perspektywą stabilną). Obecna emisja zabezpieczona jest bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla Banku Gospodarstwa Krajowego dzisiejsza emisja jest wsparciem wielkiego projektu inwestycyjnego jakim jest Krajowy Fundusz Drogowy, który nieustannie i z każdym rokiem poprawia jakość życia Polaków. BGK wypracował sobie wiarygodność wśród inwestorów również na rynkach międzynarodowych, która przyczynia się do ciągle rosnącego zainteresowania każdą kolejną emisją obligacji BGK. Dziś nasz bank jest drugim pod względem wielkości emitentem z na rynku krajowym i ciągle zwiększa swoją obecność również na rynkach międzynarodowych

- mówi Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes zarządu BGK.

Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. i czerwiec 2030 r. Cena krótszej transzy została określona na poziomie 75 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+75 bps) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,375 proc. Dla obligacji 12 letnich było to 95 punktów bazowych (MS+95 bps), co daje kupon oprocentowania w wysokości 2,000 proc. W księdze popytu poszczególnych transz uczestniczyło odpowiednio 52 i 27 wiarygodnych inwestorów, w tym również banki centralne.

Emisję zorganizowało i przeprowadziło konsorcjum BGK, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan oraz Societe Generale.

Wykorzystując pozytywny odzew inwestorów międzynarodowych w czasie intensywnego, czterodniowego roadshow przeprowadzonego przez BGK w głównych miastach europejskich pozyskaliśmy środki w rekordowo dużej kwocie i wyjątkowo atrakcyjnych warunkach cenowych. Zapewniliśmy jednocześnie sfinansowanie w znacznym stopniu tegorocznych potrzeb finansowych KFD

dodał Marcin Kasiński, dyrektor zarządzający BGK odpowiedzialny za emisję.

Emisję objęli inwestorzy z 17 krajów, głównie z Europy (ponad 98 proc. wartości emisji, w tym Niemiec i Austrii – 43 proc.  oraz Francji – 25 proc.). Były to przede wszystkim instytucje finansowe zarządzające aktywami (62 proc.), firmy ubezpieczeniowe oraz fundusze emerytalne (15 proc.), a także banki  (23 proc.).

Celem obecnej emisji obligacji jest zapewnienie efektywnego zarządzania płynnością finansową KFD na potrzeby finansowania realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Ten kluczowy dla polityki transportowej państwa dokument określa limit środków na realizację inwestycji drogowych ujętych w Programie na poziomie 135 mld zł.  Rezultatem Programu ma być budowa ok. 2 750 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 43 nowych obwodnic miast.

BGK pozyskuje na rzecz KFD zewnętrzne finansowanie emitując obligacje oraz zaciągając kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych (głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym). Przed 2014 rokiem BGK przeprowadzał emisje na rynku krajowym pozyskując finansowanie o wartości ponad 26 mld zł. Od 2014 roku, kiedy BGK ustanowił Program EMTN (Euro Medium Term Notes – średnioterminowych euroobligacji), bank wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 2,5  mld euro (włączając dzisiejszą emisję).

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Już kilkadziesiąt mln zł pracuje na modernizację energetyczną budynków i rewitalizację w Wielkopolsce.

temu

Przestrzenie rekreacyjne, zupełnie nowa odsłona regionalnego muzeum i kilkadziesiąt zmodernizowanych energetycznie budynków w Wielkopolsce - na takie m.in. efekty preferencyjnych pożyczek Jessica 2 mogą liczyć Wielkopolanie.
Bank Gospodarstwa Krajowego w TOP10 firm odpowiedzialnych społecznie w Polsce.

temu

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu i odpowiedzialne relacje z otoczeniem społecznym, zarządzanie pozytywnym wpływem, również wpływem na środowisko – to niektóre z kategorii docenionych w działaniach Banku Gospodarstwa Krajowego przez kapitułę XII. edycji rankingu CSR. W tym roku BGK znalazł się na pozycji 9. awansując z 40.
BGK w konsorcjum 5 banków zwiększył kredyt dla Grupy Azoty

temu

Konsorcjum banków, w tym BGK, powiększyły Grupie Azoty kredyt, który jest części pakietu długoterminowego finansowania grupy. Obecna umowa zwiększyła kredyt do 3 mld złotych. Udział BGK to 1,05 mld. Podpisanie z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt oznacza, że Grupa Azoty finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 roku.
Za nami Forum Dialogu Mieszkaniowego

temu

Zakończyło się Forum Dialogu Mieszkaniowego, organizowane na Stadionie Narodowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i BGK Nieruchomości. W dyskusjach wzięły udział wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój mieszkalnictwa w Polsce, od firm deweloperskich i wykonawczych, urb

Ponad 130 mln zł na rewitalizację Mazowsza

Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o preferencyjne pożyczki Jessica 2, które sfinansują inwestycje rewitalizacyjne na Mazowszu. Z puli  ponad 130 mln zł mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy i samorządy. Środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020) i ze środków własnych BGK.