BGK ma prawie 200 mln zł na rewitalizację śląskich miast

BGK ma prawie 200 mln zł na rewitalizację śląskich miast

Opublikowany

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął nabór wniosków o pożyczki rewitalizacyjne, dzięki którym realizowane będą inwestycje poprawiające jakość życia na obszarach miejskich Śląska. Do wykorzystania są 193 mln zł, a środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

Warunki finansowania są wyjątkowo atrakcyjne – oprocentowanie pożyczki może wynieść nawet 0,25 proc. w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji. Maksymalna kwota pożyczki to 50 mln zł, okres kredytowania - do 20 lat, z karencją w spłacie do roku od zakończenia realizacji projektu. Wnioski o pożyczkę przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski. Można je składać do wyczerpania środków.

Projekty, które będziemy wspierać, powinny mieć na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich. Dzięki naszemu wsparciu poprawi się jakość życia wielu mieszkańców regionu. Oprocentowanie pożyczek rewitalizacyjnych ustalamy indywidualnie - im większe korzyści dla lokalnej społeczności przyniesie projekt, tym oprocentowanie będzie niższe. Poza tym jest to bez wątpienia najtańsza pożyczka inwestycyjna w województwie śląskim

mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych mogą skorzystać śląscy przedsiębiorcy, samorządy, spółki komunalne, związki i stowarzyszenia, instytucje edukacyjne i szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.. Wśród beneficjentów nie powinno zabraknąć organizacji pozarządowych, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji kultury, a także kościołów i związków wyznaniowych.
Bank Gospodarstwa Krajowego rozdysponuje w formie preferencyjnych pożyczek ponad 193 mln zł, które zarząd województwa śląskiego przeznaczył na ten cel ze środków RPO WSL 2014-2020. Już niebawem z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych będzie można skorzystać również w województwie mazowieckim. W tym przypadku, kwota przeznaczona na te pożyczki wyniesie ok. 103 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Już kilkadziesiąt mln zł pracuje na modernizację energetyczną budynków i rewitalizację w Wielkopolsce.

temu

Przestrzenie rekreacyjne, zupełnie nowa odsłona regionalnego muzeum i kilkadziesiąt zmodernizowanych energetycznie budynków w Wielkopolsce - na takie m.in. efekty preferencyjnych pożyczek Jessica 2 mogą liczyć Wielkopolanie.
Bank Gospodarstwa Krajowego w TOP10 firm odpowiedzialnych społecznie w Polsce.

temu

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu i odpowiedzialne relacje z otoczeniem społecznym, zarządzanie pozytywnym wpływem, również wpływem na środowisko – to niektóre z kategorii docenionych w działaniach Banku Gospodarstwa Krajowego przez kapitułę XII. edycji rankingu CSR. W tym roku BGK znalazł się na pozycji 9. awansując z 40.
BGK w konsorcjum 5 banków zwiększył kredyt dla Grupy Azoty

temu

Konsorcjum banków, w tym BGK, powiększyły Grupie Azoty kredyt, który jest części pakietu długoterminowego finansowania grupy. Obecna umowa zwiększyła kredyt do 3 mld złotych. Udział BGK to 1,05 mld. Podpisanie z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt oznacza, że Grupa Azoty finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 roku.
Za nami Forum Dialogu Mieszkaniowego

temu

Zakończyło się Forum Dialogu Mieszkaniowego, organizowane na Stadionie Narodowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i BGK Nieruchomości. W dyskusjach wzięły udział wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój mieszkalnictwa w Polsce, od firm deweloperskich i wykonawczych, urb

BGK zwiększa siłę polskiej gospodarki

Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z przyjętą strategią, aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Swoją działalnością wykreował finansowanie gospodarki w wysokości ok. 68 mld zł. Wypracował ponadto niemal 518 mln zł jednostkowego zysku netto.