BGK ma prawie 200 mln zł na rewitalizację śląskich miast

BGK ma prawie 200 mln zł na rewitalizację śląskich miast

Opublikowany

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął nabór wniosków o pożyczki rewitalizacyjne, dzięki którym realizowane będą inwestycje poprawiające jakość życia na obszarach miejskich Śląska. Do wykorzystania są 193 mln zł, a środki pochodzą z regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.

Warunki finansowania są wyjątkowo atrakcyjne – oprocentowanie pożyczki może wynieść nawet 0,25 proc. w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji. Maksymalna kwota pożyczki to 50 mln zł, okres kredytowania - do 20 lat, z karencją w spłacie do roku od zakończenia realizacji projektu. Wnioski o pożyczkę przyjmuje Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski. Można je składać do wyczerpania środków.

Projekty, które będziemy wspierać, powinny mieć na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich. Dzięki naszemu wsparciu poprawi się jakość życia wielu mieszkańców regionu. Oprocentowanie pożyczek rewitalizacyjnych ustalamy indywidualnie - im większe korzyści dla lokalnej społeczności przyniesie projekt, tym oprocentowanie będzie niższe. Poza tym jest to bez wątpienia najtańsza pożyczka inwestycyjna w województwie śląskim

mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych mogą skorzystać śląscy przedsiębiorcy, samorządy, spółki komunalne, związki i stowarzyszenia, instytucje edukacyjne i szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.. Wśród beneficjentów nie powinno zabraknąć organizacji pozarządowych, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji kultury, a także kościołów i związków wyznaniowych.
Bank Gospodarstwa Krajowego rozdysponuje w formie preferencyjnych pożyczek ponad 193 mln zł, które zarząd województwa śląskiego przeznaczył na ten cel ze środków RPO WSL 2014-2020. Już niebawem z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych będzie można skorzystać również w województwie mazowieckim. W tym przypadku, kwota przeznaczona na te pożyczki wyniesie ok. 103 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkania czynszowe ze źródłem korzystnego refinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy.

temu

BGK pozyskał korzystne źródło refinansowania programu Społecznego Budownictwa Czynszowego – 800 milionów złotych z Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank, CEB).  We wrześniu tego roku BGK na preferencyjne kredyty dla m.in. TBS i spółdzielni mieszkaniowych ma do rozdysponowania 1,1 mld zł.
BGK otworzył przedstawicielstwo w Brukseli

temu

Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył w Brukseli swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo. Będzie ono reprezentować bank w kontaktach z instytucjami unijnymi i finansowymi, monitorować procesy legislacyjne oraz współpracować z innymi bankami rozwoju i stowarzyszeniami, obecnymi w Brukseli. Przedstawicielstwo będzie również wspierało zagraniczną ekspansję polskich firm w krajach Beneluxu.
BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

temu

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek  innowacyjne produkty lub usługi, już od 8 października będą mogły  aplikować o premię technologiczną. Maksymalna wysokość to aż 6 mln  złotych.
Preferencyjne kredyty i bezzwrotne dotacje na rozwój mieszkalnictwa

temu

Od 1 września br. towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). W jesiennym naborze do rozdysponowania jest aż 1,1 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje również wnioski o bezzwrotne dotacje w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego skierowanym m.in. do gmin i spółek gminnych, powiatów i organizacji pożytku publicznego. W puli jest 158 mln zł.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.