Bank Gospodarstwa Krajowego wesprze zrównoważony rozwój regionów

Bank Gospodarstwa Krajowego wesprze zrównoważony rozwój regionów

Opublikowany

Od 1 marca oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego przekształciły się w Regiony BGK. W nowej roli wzmocnią finansowy ekosystem wsparcia lokalnych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. W 16 województwach BGK będzie regionalnym ambasadorem państwowych instytucji rozwoju.

Powstanie Regionów BGK to część strategii banku na lata 2017-2020, który jest kluczową instytucją rozwoju dla realizacji tzw. planu Morawieckiego. Regiony BGK będą centrami kompetencji, w których klienci dowiedzą się o możliwościach wsparcia i rozwiązaniach oferowanych przez państwowe instytucje rozwoju. Każdy przedsiębiorca, zainteresowany uzyskaniem wsparcia dla swojej firmy, otrzyma profesjonalną i przekrojową informację. BGK będzie także blisko współpracował z regionalnymi partnerami – bankami spółdzielczymi, bankami komercyjnymi, lokalnymi izbami gospodarczymi i agencjami rozwoju.
W swoich działaniach Regiony BGK wezmą pod uwagę specyfikę każdego województwa, oferując pomoc i dobór narzędzi finansowania dopasowany do wiodących w tym województwie branż czy sektorów gospodarki.

Nasza nowa rola jest związana z realizacją Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i przełoży się na korzyści dla zrównoważonego rozwoju regionów – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK. - Szesnaście  naszych regionów, przypisanych danemu województwu, stanie się centrami  kompetencji, wymiany doświadczeń i wiedzy o potrzebach rozwojowych  danego obszaru. Zmiana nazwy z Oddziałów na Regiony BGK ma tę  transformację podkreślić – dodaje prezes BGK.

Od 1 marca 2018 r. BGK wycofał ze swoich placówek obsługę gotówkową i przygotował nową strukturę organizacyjną sieci, w której pojawiły się dwie nowe funkcje: dyrektora ds. rozwoju regionu i doradcy ds. instytucji rozwoju.

Oferta instytucji rozwoju doskonale się uzupełnia, dzięki czemu  wspólnie jesteśmy w stanie wesprzeć różne projekty: od małych  przedsiębiorców świadczących usługi czy rozwijających działalność  innowacyjną np. w sektorze IT, poprzez spółki komunalne budujące drogi  czy osiedla mieszkaniowe, po operatorów kolejowych, regionalnych  czempionów eksportu lub ekspansji zagranicznej i przedsiębiorców  realizujących wielomilionowe programy inwestycyjne np. we własne  innowacyjne centra produkcji czy dystrybucji – dodaje Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

Kolejne etapy metamorfozy Regionów BGK obejmują między innymi nową aranżację siedzib, w których tradycyjne sale obsługi zostaną zastąpione miejscami organizacji spotkań. Wszystkie Regiony BGK mają już systemy wideokonferencyjne, tak aby zapewnić klientom szybki dostęp do ekspertów BGK z warszawskiej centrali, specjalizujących się w poszczególnych sektorach. Pracownicy Regionów BGK rozpoczynają również program szkoleniowy, przygotowujący ich do profesjonalnego i kompleksowego udzielania informacji o ofercie instytucji rozwoju. Przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji publicznych w regionach będą mogli uczestniczyć w cyklach spotkań, podczas których poznają kompleksową ofertę wsparcia.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkania czynszowe ze źródłem korzystnego refinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy.

temu

BGK pozyskał korzystne źródło refinansowania programu Społecznego Budownictwa Czynszowego – 800 milionów złotych z Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank, CEB).  We wrześniu tego roku BGK na preferencyjne kredyty dla m.in. TBS i spółdzielni mieszkaniowych ma do rozdysponowania 1,1 mld zł.
BGK otworzył przedstawicielstwo w Brukseli

temu

Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył w Brukseli swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo. Będzie ono reprezentować bank w kontaktach z instytucjami unijnymi i finansowymi, monitorować procesy legislacyjne oraz współpracować z innymi bankami rozwoju i stowarzyszeniami, obecnymi w Brukseli. Przedstawicielstwo będzie również wspierało zagraniczną ekspansję polskich firm w krajach Beneluxu.
BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

temu

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek  innowacyjne produkty lub usługi, już od 8 października będą mogły  aplikować o premię technologiczną. Maksymalna wysokość to aż 6 mln  złotych.
Preferencyjne kredyty i bezzwrotne dotacje na rozwój mieszkalnictwa

temu

Od 1 września br. towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). W jesiennym naborze do rozdysponowania jest aż 1,1 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje również wnioski o bezzwrotne dotacje w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego skierowanym m.in. do gmin i spółek gminnych, powiatów i organizacji pożytku publicznego. W puli jest 158 mln zł.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.