Ponad 1 mld zł kredytu z BGK i PKO Banku Polskiego na nowy tabor Kolei Mazowieckich
Kopiuj tekst

Ponad 1 mld zł kredytu z BGK i PKO Banku Polskiego na nowy tabor Kolei Mazowieckich

Bank Gospodarstwa Krajowego i PKO Bank Polski udzieliły Kolejom Mazowieckim kredytu na przeszło 1 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone za zakup nowych pociągów typu „Flirt” i budowę bazy w Radomiu.

Przypomnijmy: w połowie stycznia br. Koleje Mazowieckie podpisały umowę ramową z firmą Stadler na dostawę 71 elektrycznych zespołów trakcyjnych, opiewającą na ponad dwa miliardy złotych. Na realizację tej inwestycji spółka aplikowała o środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach konkursu zorganizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dofinansowanie UE dla powyższych projektów przyznane zostało na poziomie 50 proc. kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu, co daje łączną kwotę dofinansowania w wysokości 580,25 mln zł. Dodatkowo Koleje Mazowieckie otrzymają wsparcie na zakup 6 ezt z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 96 158 600,13 zł.

Cieszymy się, że nasze projekty zostały tak wysoko ocenione przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Niewątpliwie jest to także wynik bardzo dobrego ich przygotowania. Pozyskane środki pozwolą zrealizować nam nasze plany inwestycyjne zgodnie z przyjętą strategią spółki. I choć wsparcie Unii Europejskiej przerosło nasze oczekiwania, musimy jeszcze pozyskać pozostałą część kwoty niezbędnej dla sfinansowania zakupu 71 „Flirtów” oraz budowy zaplecza technicznego w Radomiu. Dzięki ofercie banków BGK i PKO BP możliwa będzie  realizacja naszych zamierzeń

powiedział Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Umowa kredytowa podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i PKO Bankiem Polskim S.A. obejmuje:
  • zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych do kwoty  714.797.502,25 zł w celu sfinansowania kosztów zakupu 71 szt. nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (oraz budowę bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu,
  • zaciągnięcie kredytu do kwoty 422.217.462,71 zł na refinansowanie aktualnego zadłużenia spółki. To nie pierwsze wsparcie udzielone Kolejom przez BGK.

Podpisana umowa jest kontynuacją współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego i Kolei Mazowieckich. Od 2014 r. wspólnie budujemy trwałe i satysfakcjonujące dla obu stron relacje, umożliwiając m.in. zakup nowoczesnego taboru. Realizując Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie wspieramy samorządy i spółki komunalne w całej Polsce, a tym samym rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Finansowanie samorządowych przewoźników kolejowych przekłada się m.in. na zwiększenie komfortu podróżnych

mówił Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

Współpracę ze spółkami samorządowymi chwali sobie również PKO BP.

Cieszy nas, że możemy wspierać działalność i dalszy rozwój spółek o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki - oferując „szyte na miarę” rozwiązania finansowe. Zarówno siła kapitałowa banku, jak też kompetencje i doświadczenie zespołu przygotowującego model finansowania, pozwala nam z sukcesem uczestniczyć w ważnych dla Polski projektach. Chcemy mieć aktywny udział w rozwoju i innowacyjności gospodarki w każdym regionie. PKO Bank Polski jest również liderem we współpracy z samorządami. Znamy ich potrzeby, specyfikę działania i mamy świadomość dużych wymagań – dziś wśród obsługiwanych budżetów samorządów naszymi Klientami jest połowa województw i dziewięć miast wojewódzkich

powiedział Maks Kraczkowski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

 „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. została powołana 29.07.2004 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (51 proc. udziałów) i „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (49 proc. udziałów). Od 2008 r., po odkupieniu udziałów od „PKP Przewozy Regionalne”, jedynym właścicielem spółki jest Samorząd Województwa. Obecnie Koleje Mazowieckie to najnowocześniejszy regionalny przewoźnik kolejowy w kraju i spółka z ponad 20 proc. udziałem w rynku przewozów pasażerskich. W 2017 r. z usług Kolei Mazowieckich skorzystało ponad 62 mln osób. W ciągu doby spółka uruchamia około 800 pociągów. Prezesem Zarządu jest Robert Stępień. Przewodniczącym Rady Nadzorczej KM jest Waldemar Kuliński.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W 2017 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 3,1 mld zł (najwięcej w polskim sektorze bankowym) a wartość aktywów sięgnęła niemal 300 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Na koniec 2017 roku wartość rynkowa PKO Banku Polskiego sięgnęła 55 miliardów złotych, co oznacza, że jest najcenniejszą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.