95 mln zł na rewitalizację na Pomorzu

95 mln zł na rewitalizację na Pomorzu

Opublikowany

1 marca Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął nabór wniosków o Pożyczki Rewitalizacyjne. W puli jest 95 mln zł, z czego 76 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO WP 2014–2020), a 19 mln zł z finansowania uzupełniającego oferowanego przez BGK.

Z preferencyjnych Pożyczek Rewitalizacyjnych mogą skorzystać pomorskie jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, przedsiębiorcy, związki i stowarzyszenia, instytucje edukacyjne i szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz kultury, a także kościoły i związki wyznaniowe.
Finansowanie udzielane jest na preferencyjnych warunkach – oprocentowanie pożyczki może wynieść nawet 0,25% w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji. Maksymalna kwota pożyczki to 10 mln zł, okres kredytowania - do 15 lat, z karencją w spłacie wynoszącą do 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Wnioski o pożyczkę przyjmuje współpracująca z BGK Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Można je składać aż do wyczerpania środków.

Projekty, które będziemy wspierać, powinny mieć na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich. Oprocentowanie Pożyczek Rewitalizacyjnych ustalane jest indywidualnie - im większe korzyści dla lokalnej społeczności przyniesie projekt, tym oprocentowanie będzie niższe

mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka Rewitalizacyjna to kontynuacja dobrze znanego na Pomorzu programu JESSICA, realizowanego w perspektywie 2007-2013. Bank Gospodarstwa Krajowego, na mocy umowy zawartej z EBI w 2011 r., sfinansował 32 projekty o łącznej wartości ponad 342 mln zł, wśród których są m.in. Muzeum Emigracji w Gdyni czy centrum promocji kultury i sztuki „Garnizon Kultury” w Gdańsku Wrzeszczu.
Poza podpisaną 29 grudnia 2017 r. umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w województwie pomorskim, 21 lutego br. BGK podpisał dwie kolejne umowy z EBI, dzięki którym już w II kwartale br. z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych będzie można skorzystać również w województwie mazowieckim i śląskim. Kwota przeznaczona na pożyczki wyniesie odpowiednio 103 mln zł oraz 193 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkania czynszowe ze źródłem korzystnego refinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy.

temu

BGK pozyskał korzystne źródło refinansowania programu Społecznego Budownictwa Czynszowego – 800 milionów złotych z Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank, CEB).  We wrześniu tego roku BGK na preferencyjne kredyty dla m.in. TBS i spółdzielni mieszkaniowych ma do rozdysponowania 1,1 mld zł.
BGK otworzył przedstawicielstwo w Brukseli

temu

Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył w Brukseli swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo. Będzie ono reprezentować bank w kontaktach z instytucjami unijnymi i finansowymi, monitorować procesy legislacyjne oraz współpracować z innymi bankami rozwoju i stowarzyszeniami, obecnymi w Brukseli. Przedstawicielstwo będzie również wspierało zagraniczną ekspansję polskich firm w krajach Beneluxu.
BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

temu

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek  innowacyjne produkty lub usługi, już od 8 października będą mogły  aplikować o premię technologiczną. Maksymalna wysokość to aż 6 mln  złotych.
Preferencyjne kredyty i bezzwrotne dotacje na rozwój mieszkalnictwa

temu

Od 1 września br. towarzystwa budownictwa społecznego, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). W jesiennym naborze do rozdysponowania jest aż 1,1 mld zł. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje również wnioski o bezzwrotne dotacje w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego skierowanym m.in. do gmin i spółek gminnych, powiatów i organizacji pożytku publicznego. W puli jest 158 mln zł.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.