95 mln zł na rewitalizację na Pomorzu

95 mln zł na rewitalizację na Pomorzu

Opublikowany

1 marca Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął nabór wniosków o Pożyczki Rewitalizacyjne. W puli jest 95 mln zł, z czego 76 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (RPO WP 2014–2020), a 19 mln zł z finansowania uzupełniającego oferowanego przez BGK.

Z preferencyjnych Pożyczek Rewitalizacyjnych mogą skorzystać pomorskie jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, przedsiębiorcy, związki i stowarzyszenia, instytucje edukacyjne i szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz kultury, a także kościoły i związki wyznaniowe.
Finansowanie udzielane jest na preferencyjnych warunkach – oprocentowanie pożyczki może wynieść nawet 0,25% w skali roku, bez dodatkowych opłat i prowizji. Maksymalna kwota pożyczki to 10 mln zł, okres kredytowania - do 15 lat, z karencją w spłacie wynoszącą do 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Wnioski o pożyczkę przyjmuje współpracująca z BGK Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Można je składać aż do wyczerpania środków.

Projekty, które będziemy wspierać, powinny mieć na celu przede wszystkim aktywizację społeczną i gospodarczą zdegradowanych obszarów miejskich. Oprocentowanie Pożyczek Rewitalizacyjnych ustalane jest indywidualnie - im większe korzyści dla lokalnej społeczności przyniesie projekt, tym oprocentowanie będzie niższe

mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczka Rewitalizacyjna to kontynuacja dobrze znanego na Pomorzu programu JESSICA, realizowanego w perspektywie 2007-2013. Bank Gospodarstwa Krajowego, na mocy umowy zawartej z EBI w 2011 r., sfinansował 32 projekty o łącznej wartości ponad 342 mln zł, wśród których są m.in. Muzeum Emigracji w Gdyni czy centrum promocji kultury i sztuki „Garnizon Kultury” w Gdańsku Wrzeszczu.
Poza podpisaną 29 grudnia 2017 r. umową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w województwie pomorskim, 21 lutego br. BGK podpisał dwie kolejne umowy z EBI, dzięki którym już w II kwartale br. z preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych będzie można skorzystać również w województwie mazowieckim i śląskim. Kwota przeznaczona na pożyczki wyniesie odpowiednio 103 mln zł oraz 193 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Już kilkadziesiąt mln zł pracuje na modernizację energetyczną budynków i rewitalizację w Wielkopolsce.

temu

Przestrzenie rekreacyjne, zupełnie nowa odsłona regionalnego muzeum i kilkadziesiąt zmodernizowanych energetycznie budynków w Wielkopolsce - na takie m.in. efekty preferencyjnych pożyczek Jessica 2 mogą liczyć Wielkopolanie.
Bank Gospodarstwa Krajowego w TOP10 firm odpowiedzialnych społecznie w Polsce.

temu

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu i odpowiedzialne relacje z otoczeniem społecznym, zarządzanie pozytywnym wpływem, również wpływem na środowisko – to niektóre z kategorii docenionych w działaniach Banku Gospodarstwa Krajowego przez kapitułę XII. edycji rankingu CSR. W tym roku BGK znalazł się na pozycji 9. awansując z 40.
BGK w konsorcjum 5 banków zwiększył kredyt dla Grupy Azoty

temu

Konsorcjum banków, w tym BGK, powiększyły Grupie Azoty kredyt, który jest części pakietu długoterminowego finansowania grupy. Obecna umowa zwiększyła kredyt do 3 mld złotych. Udział BGK to 1,05 mld. Podpisanie z konsorcjum banków umów zwiększających kredyt oznacza, że Grupa Azoty finansowo zabezpieczyła program inwestycyjny do 2026 roku.
Za nami Forum Dialogu Mieszkaniowego

temu

Zakończyło się Forum Dialogu Mieszkaniowego, organizowane na Stadionie Narodowym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i BGK Nieruchomości. W dyskusjach wzięły udział wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój mieszkalnictwa w Polsce, od firm deweloperskich i wykonawczych, urb

300 mln zł na modernizację energetyczną budynków i rewitalizację w Wielkopolsce

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela preferencyjnych pożyczek JESSICA2. Działający od kwietnia ubiegłego roku program będzie jeszcze szerzej dostępny. Środki przeznaczone na wsparcie finansowe termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Wielkopolsce czekają także na podmioty spoza sektora publicznego.